Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

. Maliyette düşüş – Ticarette artış,

. Pazara ulaşmada kolaylık,

. Pazarda hız,

. Tüketici nezdinde güven,

. Güvenli ürünün garantisi,

. Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

TSEK – Kalite Uygunluk Belgesi

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

HYB – Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği bir yıl olan belgelerdir.

Bu belgeler özellikle satış sonrası servis hizmeti veren araç, beyaz eşya servisleri vb ile hemen her tür hizmet veren kuruluşlar için TSE personeli tarafından yapılan kontrol ve denetimler neticesinde verilebilen belgelerdir.