HEKZA Danışmanlık, 2006 yılında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan ve Türkiye’de önemli bir dönüşüme katkı sağlayan Kalkınma Ajanslarının kuruluşu ile birlikte sektöre adım atan HEKZA Danışmanlık, uzman kadrosunun ve bölgesel çözüm ortaklarının etkin ve koordinasyonlu çalışmaları neticesinde bugün bölgemizde ülkemizin rekabet seviyesini artıracak yatırımların başarılı bir şekilde yönetilmesinde öncü rol oynamayı hedeflemektedir.

Firmamız, geleneksel imalat sanayi kollarından ileri teknoloji sektörlere kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretimini geliştirmeye yönelik yaptığı yatırımlar, kamu kurumları ve belediyelerin altyapı yatırımları, kar amacı gütmeyen kurumların ise sosyal amaçlı yatırımlarına destek sağlanması konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEKZA Danışmanlık, fon danışmanlığı sektöründeki bilgi ve tecrübesini hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara aktararak yapacakları yatırım için ‘zaman kaybetmeden’ profesyonel destek almalarını sağlamaktadır.

HEKZA Danışmanlık, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, Teknoyatırım, IPARD, KKYDP ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlara hazırlamış olduğu proje ve fizibilite çalışmaları ile bölgemizde önde gelen firmalar arasında olmayı başarmıştır.